zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
SmodCMS

Zasady Przyjmowania

ZASADY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW
do SP ZOZ CENTRUM LECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY w ZABORZE

1. Podstawą zakwalifikowania dziecka do leczenia w Centrum jest skierowanie od lekarza. Do skierowania należy dołączyć numer telefonu opiekuna. Dziecko może być także przyjęte bez skierowania (w trybie nagłym).

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 należy przesłać na adres:

 

 • SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
  ul. Zamkowa 1, 66-003 Zabór.

 

 • Istnieje również możliwość przesłania dokumentów faxem na nr fax. 68-321 80 08 lub

 

 • e-mailem na adres biuro@cldim.zgora.pl i przedłożenia ich oryginałów przy przyjęciu dziecka do szpitala.

 

3. O terminie przyjęcia dziecka na leczenie rodzicie/opiekunowie powiadamiani są listownie bądź telefonicznie.

4. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na leczenie dziecka w szpitalu psychiatrycznym. Pacjent, który ukończył 16 lat, również musi samodzielnie wyrazić zgodę na leczenie.

5. W przypadku rezygnacji z leczenia prosimy o niezwłoczne powiadomienie telefoniczne lub listowne.

6. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela osobiście najbliższej rodzinie lekarz i psycholog.

7. Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

 • karty informacyjne pobytów dziecka w szpitalach (do wglądu)
 • opinia psychologiczna – jeżeli jest
 • zaświadczenia od specjalistów – jeżeli są
 • aktualne wyniki badań podstawowych ( morfologia krwi, analiza moczu), jeżeli są
 • istotne wyniki badań dodatkowych np. EEG, EKG, TC, jeżeli są
 • książeczka RUM dziecka (jeżeli jest w danym województwie), PESEL dziecka, dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dziecka.
 • aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub pielęgniarki szkolnej o braku kontaktu z chorobami zakaźnymi i stanie higieny skóry.
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu dziecka w szkole, legitymacja szkolną – ksero pierwszej strony
 • dokumentacja szkolna ( karta przekazania ucznia, wykaz ocen, opinia pedagogiczna)

UWAGA WAŻNE!

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z opiekunem prawnym, który nie jest rodzicem konieczna jest zgoda właściwego sądu opiekuńczego.

W przypadku, gdy przyjęcie jest w trybie nagłym zgoda sądu nie jest wymagana

8. Dziecko powinno zabrać ze sobą:

 • odzież na zmianę  (odzież należy trwale oznakować imieniem i nazwiskiem oraz sporządzić jej spis w dwóch egzemplarzach. Informujemy, ze szpital nie posiada pralni. Pranie odzieży w szpitalu odbywa się tylko w sytuacji,gdy opiekun nie ma możliwości wymiany odzieży na czystą)
 • bieliznę nocną,
 • przybory toaletowe ( dezodorant w sztyfcie)
 • 4 ręczniki,
 • obuwie zmienne (klapki)
 • strój gimnastyczny i tenisówki, czepek i strój kąpielowy
 • książki, zeszyty i przybory szkolne.

9. Informujemy, że w Centrum obowiązuje zakaz posiadania i palenia tytoniu oraz zakaz posiadania urządzeń elektrycznych (golarka, prostownica, suszarka, lokówka).

10. Telefony komórkowe (bez aparatu fotograficznego) można posiadać za zgodą opiekuna, na własną odpowiedzialność.

11. Wartościowe przedmioty można posiadać na własną odpowiedzialność.

12. Rodzice zobowiązani są do kontaktowania się z dzieckiem przynajmniej raz w tygodniu.
Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 11.00 do 21.00.

13. Przepustki udzielane są po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym.